Wykrywanie GPS / GSM

Wykrywanie GPS / GSM – kontrola pojazdów

  • Sprawdzamy pojazdy pod kątem ukrytych nadajników GSM (podsłuchy, lokalizatory, kamery, routery, telefony komórkowe) oraz lokalizatorów GPS ( lokalizatory GPS, radiowe, bluetooth ).
  • Sprawdzamy instalację elektryczną pod kątem nieautoryzowanych przyłączy elektrycznych.
  • Sprawdzamy dokładnie miejsca montażu w których najczęściej podłączane są takie urządzenia ( wewnątrz pojazdu jak i z zewnątrz ).

Na rynku oferowane są lokalizatory uśpione lub wyłącznie zapisujące trasę przejazdu które też jesteśmy w stanie znaleźć metodą ręcznego przeszukiwania pojazdu. Kontrola pojazdu bez fizycznego przeglądu i analizy instalacji elektrycznej w wielu przypadkach oznacza pominięcie wielu modeli urządzeń lokalizujących. W wielu przypadkach należy zdemontować radio, schowek, zegary i inne elementy wyposażenia pojazdu.

Bez fizycznego przeszukanie pojazdu i analizy instalacji elektrycznej może dojść do pominięcia wielu urządzeń do lokalizacji – które tylko zapisuję trasę pojazdu nie nadając żadnego sygnału. Na życzenie klienta demontujemy schowek, zegary, radio, boczki drzwi oraz inne elementy wyposażenia gdzie można ukryć urządzenie.